Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo
nikdo víc
 
2)
dareko
ledakdo; kdokoli
kdo
někdo; kdosi
 
3)
tumen
vy
oni, ony
můj
 
4)
jov
my
ona
on
 
5)
kanastar
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
málokdo
 
6)
činoso
máloco
vše
něco; cosi
 
7)
leskero
jeho
náš
její
 
8)
kaj
kde; kam; který
málokterý
kdekoli; kamkoli
 
9)
me
on
ty
 
10)
kana
kdy
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
 
11)
kecivar
málokdo
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
 
12)
tiro
tvůj
jeho
její
 
13)
makarsavo
máloco
leckterý; kterýkoli
který; co
 
14)
joj
vy
ona
my
 
15)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
 
16)
amaro
váš
náš
jejich
 
17)
ko
kdo
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
18)
so
máloco
který; co
něco; cosi
 
19)
činoko; maloko
málokdo
někdo; kdosi
kdo
 
20)
ňiko aver
vůbec nikdo
nikdo víc
kde; kam; který
 
21)
makarko; mijel ko
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
nikdo
 
22)
amen
oni, ony
my
vy
 
23)
lakero
náš
její
váš
 
24)
miro
můj
jeho
tvůj
 
25)
tumaro
jejich
náš
váš
 
26)
dareso
nic
něco; cosi
vše
 
27)
lengero
jeho
náš
jejich
 
28)
tu
ona
on
ty
 
29)
khančí
vše
nic
čí
 
30)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
31)
dajekh; jekh
který; co
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
32)
činosavo; malosavo
některý; někteří
málokterý
leckterý; kterýkoli
 
33)
ňikoro
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet